Aktualności

PROJEKT   PFRON

Przedszkole Specjalne Orzeszek bierze udział w projekcie:

„Rehabilitacja ruchowa i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością – II”

Okres realizacji: 1.04.2017 – 31.03.2019

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach celu programowego: Zwiększanie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji motorycznych i komunikacyjnych, które stanowią podstawę do rozwoju samodzielności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością. Wsparcie rozwoju kluczowych umiejętności umożliwi beneficjentom projektu niezależne i autonomiczne funkcjonowanie w codziennym życiu w ramach posiadanego potencjału .

W ramach projektu zapewnimy 44 beneficjentom – dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, systematyczne, intensywne, wieloprofilowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dla samodzielności. Realizacja rehabilitacji ruchowej oraz terapii w zakresie komunikacji wspomaganej przyczyni się w sposób bezpośredni do niezależnego i samodzielnego funkcjonowania beneficjentów zadania w życiu codziennym.

Każdy beneficjent ostateczny zadania objęty zostanie wsparciem, którego celem jest zwiększenie poziomu jego samodzielności poprzez rozwój możliwości motorycznych i umiejętności komunikacyjnych.

Projekt zakłada realizację trzech form wsparcia:

  1. Indywidualna rehabilitacja ruchowa.
  2. Indywidualna terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej (AAC – ang. Augmentative and Alternative Communication).
  3. Grupowa terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej AAC.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 roku
w trzech placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak:

– w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” (od 2 do 9 roku życia),

–  w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” i Społecznym Gimnazjum „Zakątek” (od 6 do 25 roku życia),

–  w Środowiskowym Domu Samopomocowym „Kamyk” (ŚDS) (od 18 roku życia)

 

ZIELONE PRZEDSZKOLE  W ŁĘŻĘCZKACH

Za nami wypoczynek na Zielonym Przedszkolu w Łężeczkach. Bawiliśmy się wspaniale!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować wyjazd.

AKCJA LITR PALIWA ZAMIAST PIWA

Dzięki akcji Litr Paliwa Zamiast Piwa (http://www.litrpaliwa.pl/) Przedszkole Specjalne Orzeszek otrzymało dofinansowanie dowozu przedszkolaków. Serdecznie dziękujemy wszystkim „tankującym”!

Litr Paliwa Zamiast Piwa to społecznościowy projekt charytatywny, którego celem jest zbieranie pieniędzy na zakup paliwa potrzebnego na dowóz osób ze sprzężoną niepełnosprawnością na rehabilitację. Pomagamy podopiecznym placówek Stowarzyszenia Na Tak. Dla każdej osoby zbieramy po 300 litrów paliwa. Im więcej litrów zbierzemy, tym większej liczbie osób uda się pomóc.

1 litr paliwa (5 zł) w transporcie zbiorowym starcza na jednorazowe dowiezienie osoby niepełnosprawnej na rehabilitację. Paliwo można przelewać na dwa sposoby: poprzez aplikację na stronie www.litrpaliwa.pl lub wysyłając sms o treści AP.LITRPALIWA na numer 75068 (siedemdziesiąt pięć zero sześćdziesiąt osiem).

Ambasadorami akcji zostali: Kasia Bujakiewicz, Kasia Wilk, Liber, Mezo, Kabaret Czesuaf, Mieczysław Hryniewicz, Ola Radwańska, Peja.

Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się pomóc!

Zbieramy dla podopiecznych m.in.:

Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” – Poznań, ul. Zakątek 8

Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” – Poznań, os. Chrobrego 6

 


 

 

PROJEKT   PFRON

Przedszkole Specjalne Orzeszek bierze udział w projekcie:

Rehabilitacja ruchowa i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach celu programowego: Zwiększanie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji motorycznych i komunikacyjnych, które stanowią podstawę do rozwoju samodzielności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością. Wsparcie rozwoju kluczowych umiejętności umożliwi beneficjentom projektu niezależne i autonomiczne funkcjonowanie w codziennym życiu w ramach posiadanego potencjału .

W ramach projektu zapewnimy 44 beneficjentom – dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, systematyczne, intensywne, wieloprofilowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dla samodzielności. Realizacja rehabilitacji ruchowej oraz terapii w zakresie komunikacji wspomaganej przyczyni się w sposób bezpośredni do niezależnego i samodzielnego funkcjonowania beneficjentów zadania w życiu codziennym.

Każdy beneficjent ostateczny zadania objęty zostanie wsparciem, którego celem jest zwiększenie poziomu jego samodzielności poprzez rozwój możliwości motorycznych i umiejętności komunikacyjnych.

Projekt zakłada realizację trzech form wsparcia:

  1. Indywidualna rehabilitacja ruchowa.
  2. Indywidualna terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej (AAC – ang. Augmentative and Alternative Communication).
  3. Grupowa terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej AAC.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2017 roku
w trzech placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak:

– w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” (od 2 do 9 roku życia),

–  w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” i Społecznym Gimnazjum „Zakątek” (od 6 do 25 roku życia),

–  w Środowiskowym Domu Samopomocowym „Kamyk” (ŚDS) (od 18 roku życia)