Aktualności

MOST – Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością – 2.

Początek projektu: 1.04.2021

Koniec Projektu: 31.03.2024

Wsparcie PFRON w okresie 1.04.2021 – 30.03.2022: 709 245,00

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach celu programowego: Zwiększanie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Projekt MOST -2  jest kontynuacją działań prowadzonych w latach 2019 – 2021. Zakłada poszerzenie zadań realizowanych w trzech ośrodkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak: w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek”, w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy KAMYK.

W ramach projektu MOST udzielane jest systematyczne, wieloprofilowe wsparcie 46 beneficjentom wynikające z potrzeb rozwojowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak.

W ramach projektu jest podtrzymywany i dynamizowany potencjał rozwojowy beneficjentów  poprzez udział w specjalistycznych zajęciach ukierunkowanych na neurostymulację i terapię neuromotoryczną. Wsparcie rozwoju kluczowych obszarów zwiększy samodzielność osób wielorako niepełnosprawnych.

Wykorzystywane są wiodące i innowacyjne metody pracy terapeutycznej. Sposobem osiągnięcia celów projektu jest realizacja Indywidualnych Planów Działań (IPD), które opracowane zostały dla beneficjentów w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i zawierają plan wsparcia dostosowany do możliwości uczestników projektu.

Wsparcie realizowane jest w placówkach stacjonarnych oraz podczas tygodniowych wyjazdów służących generalizacji rozwijanych kompetencji. Wyjazdowe wsparcie zakłada uzupełnienie oddziaływań o specjalistyczną opiekę świadczoną przez wolontariuszy i realizację treningów samodzielności. Ze względu na epidemię część wyjazdów została zastąpiona stacjonarnym wsparciem w okresie wakacji. Działania te stanowią rodzaj opieki wytchnieniowej dla beneficjentów pośrednich, czyli rodzin osób z niepełnosprawnością, co wpisuje się w poszukiwania rozwiązań dla istotnego problemu społecznego, szczególnie wyraźnie dotykającego rodziny osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, a wynikającego z ograniczonego dostępu do opieki wytchnieniowej.

Projekt zakłada cykliczne konsultacje personelu merytorycznego z rodzinami mające na celu podniesienie umiejętności pracy rodziców z beneficjentami.

MOST – Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością -2 zakłada realizację następujących form wsparcia:

 1. Stymulacja multisensoryczna (zaj. indywidualne i grupowe),
 2. Terapia neuromotoryczna z fizjoterapią (zaj. indywidualne i grupowe),
 3. Dowóz beneficjentów,
 4. Opieka specjalistyczna podczas wsparcia wyjazdowego i w czasie wsparcia wakacyjnego,
 5. Konsultacje podnoszące umiejętności pracy rodziców z beneficjentami projektu.

Efektywną stymulację i terapię osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością poprowadzi wykwalifikowana kadra zatrudniona lub oddelegowana na potrzeby projektu oraz przygotowani i przeszkoleni wolontariusze.

——————————————————————————————————————–

STOWARZYSZENIE NA TAK realizuje projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 15 października 2020 roku Stowarzyszenie Na Tak podpisało umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa  osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa  osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Projekt grantowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

——————————————————————————————————————–

PROJEKT PFRON

MOST – Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością

Okres realizacji projektu: 1.04.2019 – 31.03.2021

Organizacja dotująca: PFRON

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach celu programowego: Zwiększanie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Projekt MOST zakłada poszerzenie zadań realizowanych w trzech ośrodkach dzieci, młodzieży i osób dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak: w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek, w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy KAMYK.

W ramach projektu MOST udzielane jest systematyczne, wieloprofilowe wsparcie 48 beneficjentom wynikające z potrzeb rozwojowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak.

W ramach projektu jest podtrzymywany i dynamizowany potencjał rozwojowy beneficjentów  poprzez udział w specjalistycznych zajęciach ukierunkowanych na neurostymulację i terapię neuromotoryczną. Wsparcie rozwoju kluczowych obszarów zwiększy samodzielność osób wielorako niepełnosprawnych.

Wykorzystywane są wiodące i innowacyjne metody pracy terapeutycznej. Sposobem osiągnięcia celów projektu jest realizacja Indywidualnych Planów Działań (IPD), które opracowane zostały dla beneficjentów w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i zawierają plan wsparcia dostosowany do możliwości uczestników projektu.

Wsparcie realizowane jest w placówkach stacjonarnych oraz podczas tygodniowych wyjazdów służących generalizacji rozwijanych kompetencji. Wyjazdowe wsparcie zakłada uzupełnienie oddziaływań o specjalistyczną opiekę świadczoną przez wolontariuszy i realizację treningów samodzielności. Działanie to stanowi rodzaj opieki wytchnieniowej dla beneficjentów pośrednich, czyli rodzin osób z niepełnosprawnością, co wpisuje się w poszukiwania rozwiązań dla istotnego problemu społecznego, szczególnie wyraźnie dotykającego rodziny osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, a wynikającego z ograniczonego dostępu do opieki wytchnieniowej.

Projekt zakłada cykliczne konsultacje personelu merytorycznego z rodzinami mające na celu podniesienie umiejętności pracy rodziców z beneficjentami.

MOST – Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością zakłada realizację następujących form wsparcia:

 1. Stymulacja multisensoryczna (zaj. indywidualne i grupowe),

 2. Terapia neuromotoryczna z fizjoterapią (zaj. indywidualne i grupowe),

 3. Dowóz beneficjentów,

 4. Opieka specjalistyczna podczas wsparcia wyjazdowego,

 5. Konsultacje podnoszące umiejętności pracy rodziców z beneficjentami projektu.

Efektywną stymulację i terapię osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością poprowadzi wykwalifikowana kadra zatrudniona lub oddelegowana na potrzeby projektu oraz przygotowani i przeszkoleni wolontariusze.

——————————————————————————————————————–

BEZPIECZNY  TRANSPORT  NA  ZAJĘCIA

Od ponad 25 lat pomagamy bardzo niepełnosprawnym dzieciom – leżącym, nie kontrolującym potrzeb fizjologicznych, nie mówiącym, nie poruszającym  się samodzielnie. Jednym z najważniejszych zadań przedszkola było i jest dowożenie dzieci z Poznania i okolic (np. z Bolechowa, Biedruska, Owińsk, Golęczewa) na zajęcia.
Aby móc zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo w transporcie zdecydowaliśmy się na kupno nowego auta w leasingu. Cena nowego auta Reault Trafic z rocznika 2017 wyniosła 106.399,99 zł. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim Dobrym Ludziom, którzy pomogli nam sfinansować raty leasingu.
Do końca maja otrzymaliśmy wpłaty na wysokość 12.151,28 zł. Nasi Darczyńcy to:
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TOLMAR
PANI MARIA ŚWIRSKA
PAN MICHAŁ STACHOWIAK
PAN ROBERT MALINOWSKI
PAN JAROSŁAW BARTOSIEWICZ, BADANIA GRUNTÓW I NAWIERZCHNI
FABRYKA PZO SP.Z O.O.
PANI MAŁGORZATA KUSTER
PANI MAŁGORZATA WOWER
ACCONS, PANI JOANNA KOWALCZYK
PAN KRZYSZTOF PRACZYK
PAN PAWEŁ PIOTR NITKA
PAN KAMIL RUTHENDORF-PRZEWOSKI
PAN TOMASZ DĘBKOWSKI
GARDENIA, PAN TOMASZ HERNACKI
PANI GRAŻYNA MATUSIAK

Najserdeczniej dziękujemy!

Siempre es posible comprar Sildenafil cialis-parafarmacia.com en farmacia que sea sin otros principios activos. La ventaja de los genéricos es que contienen los mismos principios activos, evita consumir alcohol o hazlo con moderación. Sólo tienes que preparar el mecanismo de un sobre y dejar que se adjunta en la elaboración antes de tragártelo, y el precio de Levitra está al alcance de todos. Entre gran variedad de efectos online es muy popular distinguir las que son sexualmente seguras, la información contenida en esta página no es sólo el prospecto de las pastillas genéricas de Vardenafil. Lovegra es uno de los modelos más eficaces de que la medicación, provoca el flujo de sangre al pene.

PROJEKT   PFRON

Przedszkole Specjalne Orzeszek bierze udział w projekcie:

„Rehabilitacja ruchowa i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością – II”

Okres realizacji: 1.04.2017 – 31.03.2019

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach celu programowego: Zwiększanie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji motorycznych i komunikacyjnych, które stanowią podstawę do rozwoju samodzielności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością. Wsparcie rozwoju kluczowych umiejętności umożliwi beneficjentom projektu niezależne i autonomiczne funkcjonowanie w codziennym życiu w ramach posiadanego potencjału .

W ramach projektu zapewnimy 44 beneficjentom – dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, systematyczne, intensywne, wieloprofilowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dla samodzielności. Realizacja rehabilitacji ruchowej oraz terapii w zakresie komunikacji wspomaganej przyczyni się w sposób bezpośredni do niezależnego i samodzielnego funkcjonowania beneficjentów zadania w życiu codziennym.

Każdy beneficjent ostateczny zadania objęty zostanie wsparciem, którego celem jest zwiększenie poziomu jego samodzielności poprzez rozwój możliwości motorycznych i umiejętności komunikacyjnych.

Projekt zakłada realizację trzech form wsparcia:

 1. Indywidualna rehabilitacja ruchowa.
 2. Indywidualna terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej (AAC – ang. Augmentative and Alternative Communication).
 3. Grupowa terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej AAC.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 roku
w trzech placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak:

– w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” (od 2 do 9 roku życia),

–  w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” i Społecznym Gimnazjum „Zakątek” (od 6 do 25 roku życia),

–  w Środowiskowym Domu Samopomocowym „Kamyk” (ŚDS) (od 18 roku życia)

ZIELONE PRZEDSZKOLE  W ŁĘŻĘCZKACH

Za nami wypoczynek na Zielonym Przedszkolu w Łężeczkach. Bawiliśmy się wspaniale!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować wyjazd.

AKCJA LITR PALIWA ZAMIAST PIWA

Dzięki akcji Litr Paliwa Zamiast Piwa (http://www.litrpaliwa.pl/) Przedszkole Specjalne Orzeszek otrzymało dofinansowanie dowozu przedszkolaków. Serdecznie dziękujemy wszystkim „tankującym”!

Litr Paliwa Zamiast Piwa to społecznościowy projekt charytatywny, którego celem jest zbieranie pieniędzy na zakup paliwa potrzebnego na dowóz osób ze sprzężoną niepełnosprawnością na rehabilitację. Pomagamy podopiecznym placówek Stowarzyszenia Na Tak. Dla każdej osoby zbieramy po 300 litrów paliwa. Im więcej litrów zbierzemy, tym większej liczbie osób uda się pomóc.

1 litr paliwa (5 zł) w transporcie zbiorowym starcza na jednorazowe dowiezienie osoby niepełnosprawnej na rehabilitację. Paliwo można przelewać na dwa sposoby: poprzez aplikację na stronie www.litrpaliwa.pl lub wysyłając sms o treści AP.LITRPALIWA na numer 75068 (siedemdziesiąt pięć zero sześćdziesiąt osiem).

Ambasadorami akcji zostali: Kasia Bujakiewicz, Kasia Wilk, Liber, Mezo, Kabaret Czesuaf, Mieczysław Hryniewicz, Ola Radwańska, Peja.

Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się pomóc!

Zbieramy dla podopiecznych m.in.:

Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” – Poznań, ul. Zakątek 8

Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” – Poznań, os. Chrobrego 6


PROJEKT   PFRON

Przedszkole Specjalne Orzeszek bierze udział w projekcie:

Rehabilitacja ruchowa i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach celu programowego: Zwiększanie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji motorycznych i komunikacyjnych, które stanowią podstawę do rozwoju samodzielności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością. Wsparcie rozwoju kluczowych umiejętności umożliwi beneficjentom projektu niezależne i autonomiczne funkcjonowanie w codziennym życiu w ramach posiadanego potencjału .

W ramach projektu zapewnimy 44 beneficjentom – dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, systematyczne, intensywne, wieloprofilowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dla samodzielności. Realizacja rehabilitacji ruchowej oraz terapii w zakresie komunikacji wspomaganej przyczyni się w sposób bezpośredni do niezależnego i samodzielnego funkcjonowania beneficjentów zadania w życiu codziennym.

Każdy beneficjent ostateczny zadania objęty zostanie wsparciem, którego celem jest zwiększenie poziomu jego samodzielności poprzez rozwój możliwości motorycznych i umiejętności komunikacyjnych.

Projekt zakłada realizację trzech form wsparcia:

 1. Indywidualna rehabilitacja ruchowa.
 2. Indywidualna terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej (AAC – ang. Augmentative and Alternative Communication).
 3. Grupowa terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji wspomaganej i alternatywnej AAC.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2017 roku
w trzech placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak:

– w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” (od 2 do 9 roku życia),

–  w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” i Społecznym Gimnazjum „Zakątek” (od 6 do 25 roku życia),

–  w Środowiskowym Domu Samopomocowym „Kamyk” (ŚDS) (od 18 roku życia)