Możesz nam pomóc

Nic co zrobiliśmy do tej pory i nic co robimy obecnie nie byłoby możliwe bez waszej hojności i życzliwości. Tak się składa, że dotacja jaką otrzymuje przedszkole nie wystarcza na prowadzenie placówki dla dzieci aż tak niesprawnych i upośledzonych jak naszej. Ustawa o systemie oświaty nakazuje finansowanie niepublicznych placówek w wysokości 75 % kosztów w przeliczeniu na jedno dziecko jakie ponoszą publiczne „placówki tego samego typu”. Jest to dla nas sytuacja wyjątkowo niekorzystna. Nasze przedszkole ma naliczaną dotację wg kosztów jakie ponosi Przedszkole nr 164 – jedyne publiczne przedszkole specjalne w Poznaniu. Miejskie przedszkole specjalne przyjmuje jednak dzieci sprawne ruchowo, mówiące, samodzielnie jedzące i myjące ręce. Są to dzieci upośledzone w stopniu o wiele mniejszym niż nasi podopieczni.
Nasze dzieci w większości w ogóle się nie potrafią przemieścić – wymagają więc noszenia lub wożenia. Większość dzieci w „Orzeszku” dodatkowo cierpi na różne dodatkowe schorzenia np. na padaczkę – co stanowi dodatkowe utrudnienie. Trzeba je karmić, myć, zmieniać im pieluchy. Samo karmienie w wielu przypadkach jest bardzo trudną sztuką, gdyż sporo dzieci nie kontroluje ruchów warg i języka. Nasze przedszkole zapewniać musi dzieciom rehabilitacje ruchową i dowóz. Bez dowozu większości rodziców nie byłoby stać na codzienne przywożenie dziecka do przedszkola. W naszej placówce są dzieci z całego miasta. Większość dojeżdża z odległości większej niż 10 km. Bez rehabilitacji zaś nasza placówka stałaby się jedynie „przechowalnią” na co nie chcemy się zgodzić. Nawet wówczas jednak gdybyśmy nie zatrudniali żadnych specjalistów od terapii, przedszkole nasze musiałoby zatrudnić wystarczającą liczbę personelu do pielęgnacji naszych dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa. Aby poprawić naszą sytuacje finansową musielibyśmy albo przyjmować dzieci bardziej sprawne albo stać się przedszkolem dla dzieci osób wyjątkowo zamożnych. Oczywiście ani jednego ani drugiego nie chcemy robić. Nie wyobrażam sobie abyśmy nie przyjęli dziecka, których rodziców nie stać na zapłacenie za jego pobyt. Dlatego nasza przyszłość będzie zależała od serca osób chcących nam pomóc. Państwa pieniądze mają nie tylko wymiar materialny. Są one przede wszystkim wyrazem waszej solidarności z rodzinami, które spotkało nieszczęście. Rodziny naszych podopiecznych często odpychane przez społeczeństwo, zostawione same sobie ze swoim nieszczęściem, doskonale to czują i rozumieją. Nie chcemy zrezygnować z naszej idei przyjmowania dzieci w najcięższych stanach rozwoju, z różnego rodzaju schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi. Nie chcemy rezygnować z organizowania dla tej grupy dzieci obozów rehabilitacyjnych. Dlatego nadal liczymy na Państwa wsparcie.

Przedszkole Specjalne „Orzeszek”

Nasze konto:

Przedszkole Specjalne „Orzeszek”  BZ WBK I/O P-ń 78 1090 1463 0000 0000 4601 0577